Монографія

Концептуальні засади соціально-екологічного розвитку сільських територій / [Бородіна О. М., Заяць Т. А., Куценко В. І. та ін.] ; за наук. ред. Я. В. Остафійчука ; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».  – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. – 48 с. (Завантажити зміст)

Розглядаються концептуальні засади забезпечення соціально-екологічного розвитку сільських територій. Досліджено особливості еволюції політики стимулювання сільського розвитку, обґрунтовано наукові основи її реалізації в Україні. Визначено ключові соціальні та екологічні проблеми сільських територій, на яких необхідно зосередити консолідовані зусилля держави, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання і територіальних громад. Окреслено шляхи їх подолання на принципах і засадах сталого розвитку.

Для науковців, фахівців, які цікавляться проблемами сталого розвитку сільських територій, аспірантів, докторантів, викладачів і студентів ВНЗ.