Монографія

Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі: [монографія] / М.А. Хвесик, А.В. Степаненко, Г.О. Обиход та ін. За науковою редакцією д.е.н., проф., академіка НААН України М.А. Хвесика. – К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2014 р. – 340 с. (Завантажити зміст)

У монографії висвітлюються наукові основи дослідження екологічної і природно-техногенної безпеки, проведено комплексний аналіз і оцінку екологічної і природно-техногенної безпеки України та її регіонів, розкриті особливості формування екологічної і природно-техногенної безпеки регіонів України, обґрунтовані стратегічні напрями забезпечення екологічної і природно-техногенної безпеки України та її регіонів у форматі євроінтеграційних процесів з урахуванням природоохоронних Директив Євросоюзу; проведена оцінка міжнародного співробітництва у сфері забезпечення екологічної і природно-техногенної безпеки та обґрунтовані шляхи його поліпшення; визначено пріоритети та розроблено фінансово-економічні механізми забезпечення екологічної безпеки на регіональному рівні.