Монографія

Куценко В.І. Вища освіта України в контексті євроінтеграції: шляхи модернізації / В.І. Куценко ; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. – 44 с. (Завантажити зміст)

Розкривається роль вищої освіти в розбудові соціально орієнтованої економіки України, підвищенні освітнього рівня населення та людського капіталу відповідно до вимог нового Закону України «Про вищу освіту», а також європейського освітнього простору. Значна увага приділена питанням модернізації навчально-виховного процесу, у тому числі шляхом упровадження сучасних інноваційно-комунікативних технологій. Для студентів, аспірантів, докторантів, фахівців у сфері освіти.