Монографія

Економічна оцінка природного багатства України : [монографія] / за заг. ред. акад. НАН України, д.е.н., проф. Пирожкова С.І.; акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А.Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. – 396 c. (Завантажити зміст)

У монографії визначено вартість природного багатства країни з позицій інноваційної методології. Запропоновано його комплексну економічну оцінку, яка базується на використанні системних поглядів щодо формування природно-ресурсного капіталу України та забезпечення ефективного просторово-галузевого розподілу його дохідної частини. Наведено рекомендації з використання результатів економічної оцінки природних ресурсів у напрямі зміцнення національної господарської системи. Зокрема, розкрито змістовні ознаки і структуру організаційних, економічних та інституційних механізмів упровадження комплексної економічної оцінки природного багатства територій у процес забезпечення збалансованого природокористування та ефективного управління сталим розвитком держави.