Монографія

Левковська Л.В. Корпоративне управління сталим регіональним розвитком України. – К.: ДЕТУТ, 2011. – 300 с.

Левковська Л.В. Корпоративне управління сталим регіональним розвитком України

Монографія присвячена вивченню теоретико-методологічних засад формування та впровадження корпоративних форм управління сталим регіональним розвитком в Україні. Обґрунтовано парадигму поєднання корпоративного принципу організації економічної діяльності з концепцією сталого розвитку регіонів, що притаманна нашій країні, зокрема визначено поняття корпоратизації сталого розвитку регіону як особливої форми організації підприємницької діяльності, що регламентовано спеціальним законодавством і закріплює розмежування відповідальності корпорації і регіональних владних структур щодо раціонального використання стратегічного потенціалу регіону.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, аспірантів, фахівців у галузі державного та регіонального управління.