Монографія

Каскади регіональних соціально-економічних систем: формування та розвиток: [монографія] / О.М. Алимов, О.О. Демешок, І.В. Драган, В.В. Микитенко. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2016. – 278 с. (Завантажити зміст, завантажити повний текст)

Результати науково-методологічних та прикладних розробок, що представлено у даному науковому виданні, визначають і обґрунтовують новий напрям провадження науково-прикладних досліджень у контексті перебудови та цілеорієнтованого управління процесами регіоналізації економіки України з метою виконання пріоритетних завдань у сфері децентралізації влади в державі та вимог, передбачених Директивами ЄС задля інкорпорації національної економічної системи до єдиного поля сучасного поступу передових країн світу. У роботі, за результатами обґрунтування нового формату регіональної карти: а) послідовно розкрито найбільш пріоритетні напрями забезпечення результативності функціонування економіки держави у ресурсних обмеженнях у контексті виконання вимог, передбачених Угодою про асоціацію України з країнами-членами ЄС; б) розроблено мультирівневу систему інтегральних показників; в) побудовано структуру системи макроекономічного регулювання розвитку каскадів; г) формалізовано замкнену структурно-логічну схему ущільнення взаємозв’язків; д) здійснено удосконалення структури механізму стратегічного управління забезпеченням результативності функціонування каскадів; ж) розроблено концептуальну модель інформатизації його дії та цілеспрямування функціоналів із адаптацією та реструктуризацією архітектури механізму до нестійких умов функціонування; з) побудовано прогноз до2030 року основних макроекономічних показників розвитку десяти каскадів регіональних соціально-економічних систем за оригінальним зустрічним методичним підходом, що розроблено за використання системи упереджуючих відносних показників результативності макроекономічного регулювання.

Видання становить інтерес для науковців, практиків і державних службовців, які опікуються проблемами забезпечення сталого розвитку держави та її регіонів, викладачів, аспірантів і політиків, розробки та наукові інтереси яких лежать у площині розв’язання багатоаспектних завдань щодо розбудови нової регіональної карти України на сучасному етапі розвитку національного господарства.