Монографія

Екологічна модернізація в системі природно-техногенної та екологічної безпеки: [монографія] / [Степаненко А.В., Обиход Г.О., Омельченко А.А. та ін.]; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. – 435 с. (завантажити повний текст)

У монографії висвітлюються наукові основи екологічної модернізації в контексті екологічної і природно-техногенної безпеки, розкриті її форми та особливості в економіці і в соціальному вимірі. Здійснено оцінку екологічної модернізації та визначені її кількісні параметри в регіонах України. Значна увага приділена екологічній модернізації охорони і використання атмосферного повітря, водних ресурсів та сфери відходів. Визначено стратегічні цілі, завдання і принципи державної політики щодо екологічної модернізації охорони навколишнього природного середовища, розроблені стратегічні напрями підвищення ефективності екологічної модернізації та механізми реалізації заходів щодо модернізації системи охорони навколишнього середовища. Висвітлено міжнародне співробітництво і фінансове забезпечення реалізації державної екологічної політики охорони довкілля.

Для спеціалістів у сфері природокористування, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблематикою охорони довкілля і природокористування.