Монографія

Екологічна модернізація в системі охорони атмосферного повітря в регіонах України / [А.В. Степаненко, Г.О. Обиход, А.А. Омельченко та ін.]. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. – 285 с. (Завантажити зміст)

Розкрито наукові основи й теоретичні аспекти екологічної модернізації в системі охорони атмосферного повітря; проаналізовано динаміку і компонентний склад викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та його якість. Проведено аналіз й оцінку екологічної безпеки повітря та його екологічні ризики. Значну увагу приділено екологічній модернізації в системі охорони повітря, зокрема впровадженн ю заходів щодо удосконалення технологічних процесів; розроблено інтегральну оцінку рівня екологічної модернізації охорони повітря. Обґрунтовано напрями стратегічного управління екологічною модернізацією в системі охорони атмосферного повітря і забезпечення його якості. Визначено стратегічні цілі й принципи державної політики у зазначеній сфері, обґрунтовано завдання екологічного моніторингу стану і якості повітря, запропоновано план «Спека» і концепцію підготовки програми охорони атмосферного повітря у містах, розроблено стратегічні напрями підвищення ефективності екологічної модернізації та механізми її реалізації.

Для спеціалістів у сфері природокористування, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблематикою охорони природи і природокористування.