Монографія

Природні ресурси у фінансово-економічному забезпеченні розвитку об’єднаної територіальної громади (рекомендації для місцевих лідерів та керівників ОТГ) / [упоряд. М. А. Хвесик, І. К. Бистряков, Д. В. Клиновий] ; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2018. – 36 с.

Розкрито основні аспекти формування сучасного фінансово-економічного механізму капіталізації природних ресурсів об’єднаної територіальної громади в умовах децентралізації управління економікою. Розглянуто сутнісні ознаки та базові підходи до їх капіталізації, а також запропоновано алгоритм цього процесу. Визначено фінансово-економічні важелі й інструменти механізму капіталізації природних ресурсів та перетворення їх на повноцінні активи на муніципальному рівні. Проаналізовано можливості застосування об’єднаними територіальними громадами сучасних фінансово-економічних складових зазначеного механізму – фіскальних і дівестиційних інструментів, договорів концесій, спільного проектного фінансування тощо.

Для керівників територіальних громад, громадських лідерів, представників місцевого бізнесу, управлінців, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами економіки природокористування, сталого розвитку та децентралізації управління господарством.