Монографія

Шпильова Ю. Б. Сталий розвиток сільських територій України в умовах децентралізації влади : монографія. – Київ: ПрофКнига, 2019. – 308 с. (Завантажити зміст)

Досліджено теоретичні та методологічні засади сталого розвитку сільських територій України. Проаналізовано стан, тенденції та проблеми розвитку сільських територій і об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації влади. Обґрунтовано, що національна політика розвитку сільських територій має будуватися з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу, але враховувати національні особливості. Визначено пріоритети та інструменти розвитку сільських територій з урахуванням базових принципів сталого розвитку, раціонального природокористування та реформ, що відбуваються в країні. Запропоновано напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій України в умовах децентралізації влади.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, представників органів державної влади, громадськості.