Монографія

Фінансово-економічні засади регулювання природокористування: [монографія] / [за заг. ред. академіка НААН України М.А. Хвесика]. – К.: Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”, 2019. – 304 с. [Електронне видання] (Завантажити зміст)

В монографії досліджено базові процеси та явища, які характеризують фінансово-економічні засади регулювання природокористування. Характерною особливістю розробки є комплексна спрямованість, яка передбачає врахування базових елементів природно-ресурсного потенціалу. Розроблено фінансово-економічні засади регулювання сфери природокористування в умовах децентралізації, що потребує посилення взаємодії циклів природокористування та економічного розіитку, залучення природного ресурсу до зони впливу ринку та набуття ним ознак ринкового активу з можливостями формування системних ефектів. Визначено показники та досліджено базові характеристики використання засобів регулювання, які доводять необхідність їх корегування та впровадження нових інструментів, спроможних формувати вагомі фінансові потоки до бюджетів. Розроблено логістичну модель системи управління природокористуванням з врахуванням вимог інтегрованого управління, яка передбачає можливість об’єктної спрямованості, врахування інтересів стейкхолдерів та потенціалу комбінації природних ресурсів.

Для науковців, діяльність яких пов’язується з питаннями економіки природокористування, фахівців державного управління, неурядових організацій, студентів вищих навчальних закладів, інших зацікавлених осіб.