Монографія

Формування просторової системи управління природно-ресурсними активами / за заг. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А.Хвесика. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2020. – 464 с. [Електронне видання] (Завантажити зміст)

У монографії висвітлено теоретико-методологічні положення та прикладні аспекти формування в Україні інноваційної просторової системи управління природно-ресурсними активами на принципах полісуб’єктного управління природними ресурсами як активами територіальної бізнес-екосистеми. Розглянуто концепт, категоріальне поле та домінанти просторового управління природними ресурсами, охарактеризовано цільові функціонали системи просторового управління природно-ресурсними активами та алгоритм її формування з позицій платформної економіки. Запропоновано просторову модель управління природно-ресурсними активами України, розкрито її структурно-функціональні складові та механізми, а також алгоритм її імплементації у національне господарство країни.

Для науковців, управлінців, представників бізнес-структур та громадських організацій, усіх, хто цікавиться проблемами економіки природокористування та сталого розвитку.