Монографія

Екологічна безпека агломерацій урборурального типу в умовах формування ринку природно-ресурсних активів / [М.А. Хвесик, Г.О. Обиход, А.В. Степаненко, В.І. Куценко, А.А. Омельченко та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф., акад. НААН України М.А. Хвесика. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2020. – 340 с. (Завантажити зміст)

У монографії висвітлюються концептуальні засади досягнення еколого-економічної безпеки простору агломерацій урборурального типу. Визначено сутнісні ознаки його соціо-еколого-економічної безпеки, а також розглянуто процеси її трансформації. Досліджено формування ринку природно-ресурсних активів у контексті розвитку урборурального простору агломераційних утворень. Ідентифіковано змістовні ознаки класифікації такого простору. Здійснено факторизацію виробничої структури простору агломерацій урборурального типу. Розроблено рекомендації щодо екологічної безпеки агломерацій у рамках формування ринку природно-ресурсних активів, а саме визначено стратегічні пріоритети екологічної та природно-техногенної безпеки, обгрунтовано структурно-динамічні зрушення процесу гарантування соціо-еколого-економічної безпеки в контексті створення інноваційно-технологічної бази сталого розвитку агломерацій урборурального типу. Наведено механізми упорядкування ринку природно-ресурсних активів таких агломераційних утворень. Для спеціалістів, які цікавляться питаннями екологічної безпеки, механізмами досягнення сталого розвитку, трансформаційними та модернізаційними процесами, а також викладачів вищої школи, аспірантів, студентів.