Монографія

Інституційне забезпечення фінансово-економічного регулювання водокористування : [монографія] / [за ред. акад. НААН України М.А. Хвесика]. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2021. – 349 с. [Електронне видання]. (Завантажити зміст)

Монографія присвячена розв’язанню концептуальних проблем побудови системи інституціонального забезпечення імплементації сучасних механізмів фінансово-економічного регулювання водогосподарської діяльності. За результатами дослідження розроблено теоретико-методологічні основи формування сучасного інституціонального середовища водокористування на засадах теорії інституціоналізму та концепції сталого розвитку. Сформовано модель інституціонального середовища вартісно-орієнтованого управління водними ресурсами України в умовах екологічних обмежень. Визначено пріоритетні напрями та механізми розвитку інституціонального середовища для реалізації вартісно-орієнтованих методів прийняття управлінських рішень при розробці та впровадженні інтегрованих планів річкових басейнів, економічному обґрунтуванні водогосподарських послуг та водно-екологічних сервісів у різних секторах економіки.
Результати наукового пошуку можуть бути використані центральними органами державної влади, місцевими територіальними громадами, науково-дослідними організаціями при розробленні проектів оптимізації системи управління використанням та відтворенням водних ресурсів, стратегій економічного та соціального розвитку регіонів України.