Монографія

Оцінювання екосистемних активів територіальних громад [монографія] / Ільїна М.В., Колмакова В.М., Веклич О.О. та ін. // Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2021. –288 с. [Електронне видання].(Завантажити зміст)

Обґрунтовано наукові засади дослідження екосистемних активів як природно-ресурсної характеристики територіальних громад. Розроблено методологічні підходи та здійснено комплексне оцінювання екосистемного активу на основі визначення вартості послуг екосистем, пов’язаних із природоохоронними територіями, водними, ґрунтовими ресурсами. На прикладі окремих територіальних громад надано оцінку вартості асиміляційних і киснепродукуючих послуг лісових екосистем. Представлено результати оцінювання впливу звалищ твердих побутових відходів на стан екосистем, їх забезпечуючі, регулюючі і підтримуючі функції. Сформовано алгоритм впровадження методів оцінювання екосистемного активу в систему управління природними ресурсами на місцевому рівні; надано відповідні науково-практичні рекомендації.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, представників органів влади та громадськості, які цікавляться екосистемним оцінюванням природно-ресурсного потенціалу територій та питаннями їх сталого розвитку.