Монографія

Формування платформи системних взаємодій природоресурсного та ринкового циклів розвитку / [за заг. ред. д.е.н., проф., академіка НААН України М. А. Хвесика]. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2021. – 360 с..(Завантажити зміст)

В монографії розроблено засади формування платформи системних взаємодій природоресурсного та ринкового циклів розвитку. Розроблено алгоритм інтеграції природних ресурсів до ринкового середовища, що передбачає проходження природним ресурсом етапів зі зміною їх позицій і формування рис ринкового активу. Досліджено можливість функціонування платформенних ринків. Проведено компаративний аналіз особливостей природного ресурсу і його формацій в умовах ринку. Визначено шляхи посилення потенціалу інтеграції природних ресурсів до зони впливу ринку. Сформовано інституціональні засади функціонування платформи системних взаємодій. Досліджено систему інструментів і заходів інноваційного спрямування розвитку платформи взаємодій. З метою поліпшення функціонування платформ актуальною є імплементація зарубіжного досвіду.
Монографія може бути корисною для науковців, діяльність яких пов’язується з питаннями економіки природокористування, фахівців державного управління, неурядових організацій, студентів вищих навчальних закладів, інших зацікавлених осіб.