Монографія

Інноваційний компонент соціальної безпеки – пріоритет розвитку України / О.В. Гаращук, В.І. Куценко. – Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2022. – 160 с. (Завантажити зміст)

Обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження ролі соціальної сфери та її складових у забезпеченні соціальної безпеки та сталого розвитку. Здійснено комплексний аналіз соціально-економічних трансформацій в Україні. Розкрито вплив соціальних галузей, зокрема освітньої, на досягнення соціальної безпеки та 17 Цілей сталого розвитку України. Особлива увага приділена модернізації як соціальної сфери в цілому, так і освіти, зокрема, інноваційним параметрам соціального розвитку. Запропоновані підходи до прискорення модернізації соціальних галузей в контексті забезпечення соціальної безпеки та сталого розвитку. Для викладачів, студентів, докторантів, фахівців органів державного і регіонального управління та об’єднаних територіальних громад.