Монографія

Коваль Я.В. Планування виробництва в лісовому господарстві: нач. посіб. / Я.В. Коваль, Т.П. Блажкевич, В.В. Волочков. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2011. – 504 с.

Коваль Я.В. Планування виробництва в лісовому господарстві

Розглянуто: цілі, завдання і значення планування в лісовому господарстві; класифікацію планів та структуру органів планування; систему планів; принципи, види та методи, нормативно-інформаційне забезпечення планування в лісовому господарстві. Наводиться планування основних і супутніх показників виробництва в лісовому господарстві, планування виробничої собівартості лісогосподарських робіт, формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах лісового господарства, а також шляхи вдосконалення планування прибутку, рентабельності та цін. Викладено математичні методи планування, які включають методи розрахунку еколого-економічної ефективності лісовпорядкування, сіткове планування в управлінні, аналітичний та статистичний аналіз ефективності лісогосподарської діяльності. Додатково розглядається питання промислового виробництва, оскільки воно є важливою складовою діяльності лісогосподарського підприємства.

Навчальний посібник призначений для забезпечення підготовки фахівців лісового та садово-паркового господарства під час вивчення дисципліни «Планування виробництва в лісовому господарстві», може бути використаний для виконання курсових та дипломних робіт (проектів) студентами всіх освітньо-кваліфікованих рівнів, а також науково-педагогічним складом як навчально-дослідний довідник.

Окремі розділи і загальні положення будуть корисними для аспірантів і наукових працівників при оформленні наукових звітів та дисертаційних робіт.