ВЧЕНА РАДА

Вчена рада Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю установи, який виконує консультативно-дорадчі функції.

Очолює раду академік НААН України, доктор економічних наук, професор Хвесик Михайло Артемович, заступник голови – доктор економічних наук, старший науковий співробітник Обиход Ганна Олександрівна, учений секретар – член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, старший науковий співробітник Коваленко Андрій Олексійович.

До складу ради входять 18 членів, з них 16 мають науковий ступінь доктора наук, 1 – кандидата наук. У складі ради: один академік Національної академії наук України, два академіки Національної академії аграрних наук України, 10 професорів, чотири заслужених діячі науки і техніки України.

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
Державної установи «Інститут економіки природокористування
та сталого розвитку Національної академії наук України»

Прізвище, ім’я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання
1. Хвесик Михайло Артемович (голова) акад. НААН України, д.е.н., проф.
2. Бистряков Ігор Костянтинович (заступник голови) д.е.н., проф.
3. Коваленко Андрій Олексійович (учений секретар) чл.-кор. НАН України, д.е.н., с.н.с.
4. Алимов Олександр Миколайович акад. НАН України, д.е.н., проф.
5. Веклич Оксана Опанасівна д.е.н., проф.
6. Ільїна Марія Володимирівна д.е.н., с.н.с.
7. Карпук Анатолій Іванович д.е.н., проф.
8. Колмакова Валентина Миколаївна к.е.н., с.н.с.
9. Куценко Віра Іванівна д.е.н., проф.
10. Левковська Людмила Володимирівна д.е.н., проф.
11. Мандзик Валерій Миколайович д.е.н., с.н.с.
12. Лупенко Юрій Олексійович акад. НААН України, д.е.н., проф.
13. Масюк Олег Іванович
14. Микитенко Вікторія Володимирівна д.е.н., проф.
15. Обиход Ганна Олександрівна д.е.н., с.н.с.
16. Сакаль Оксана Володимирівна д.е.н., с.н.с.
17. Степаненко Анатолій Васильович д.г.н., проф.
18. Сундук Анатолій Миколайович д.е.н., с.н.с.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 грудня 2019 р. та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України» у Державній установі «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» утворену спеціалізовану вчену раду Д 26.256.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

Спеціалізовану вчену раду інституту очолюють:

Голова ради – Левковська Л. В., д.е.н., с.н.с., завідувач відділу ДУ ІЕПСР НАН України, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови – Сундук А.М., д.е.н., с.н.с., завідувач відділу ДУ ІЕПСР НАН України, спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар – Мандзик В.М., д.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник, спеціальність 08.00.06.