Архів: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Круглі столи

ЗАХОДИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ:

6 листопада 2013 року в м. Києві (Броварський проспект, 15, Міжнародний виставковий центр, павільйон 3, конференц-зал № 14) Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України, EPTISA (Проект Європейського Союзу «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки») і Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» було проведено семінар на тему «Адаптація законодавства Європейського союзу у сфері поводження з відходами в Україні».

Під час семінару було розглянуто та обговорено:

 • вимоги директив ЄС у сфері поводження з відходами, що пропонуються для впровадження в Україні (Директиви 2008/98/ЄС, 1999/31/ЄС, 2006/21/ЄС) та необхідні для цього зміни на законодавчому рівні;
 • європейський досвід із впровадження вимог, передбачених директивами;
 • вітчизняні ініціативи у сфері поводження з відходами та подальші напрями співпраці між органами влади, підприємцями і громадськими організаціями.

Семінар зібрав понад 70 учасників. У роботі заходу взяли участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних установ; суб’єкти господарювання у сфері поводження з відходами, представники громадських організацій, а також експерти ЄС з питань адаптації європейського законодавства.

За результатами семінару було прийнято Резолюцію (файл).

Під час семінару було презентовано:

 • довідкові матеріали: «Ключові вимоги директив ЄС у сфері поводження з відходами (файл, файл, файл);
 • СD-диск «Законодавство по побутовим відходам» (файл);
 • практичний посібник «Розділяй та володарюй – принципи побутових відходів» (файл doc, pdf);
 • дитяча книжка «Чепурик – захисник довкілля (для дітей та їх батьків)» (файл);
 • книга «Інституціональний розвиток сфери поводження з відходами в Україні: на шляху європейської інтеграції» (файл).

До вашої уваги також:

6 листопада 2013 року в м. Києві (Міжнародний виставковий центр, павільйон 3, конференц-зал № 14, Броварський проспект, 15) Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України, EPTISA (Проект Європейського Союзу «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки») та Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» було проведено семінар на тему «Адаптація законодавства європейського союзу у сфері поводження з відходами в Україні».

Семінаром передбачено три основні тематичні напрями:

 • нові вимоги, що повинні бути впроваджені в Україні відповідно до імплементації директив ЄС у сфері поводження з відходами (Директиви 2008/98/ЄС, 1999/31/ЄС, 2006/21/ЄС) та необхідні для цього зміни на законодавчому рівні;
 • європейський досвід із впровадження вимог, передбачених директивами;
 • вітчизняні ініціативи у сфері поводження з відходами та подальші напрями співпраці між органами влади, підприємцями та громадськими організаціями.

Під час семінару було проведено обговорення з питань:

 • впровадження нового класифікатору відходів, гармонізованого з європейським List of waste;
 • формування плати за розміщення відходів на полігоні;
 • встановлення нових вимог до полігонів відходів;
 • гармонізація термінологічного апарату.

Учасники: представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних установ, суб’єкти господарювання у сфері поводження з відходами, представники громадських організацій, ЗМІ, а також експертів ЄС з питань адаптації європейського законодавства.

До вашої уваги матеріали додаються:

 1. Інформаційний лист (doc, pdf)
 2. Заявка (doc)
 3. Програма семінару (doc, pdf)

8 жовтня 2013 року заступник директора з науково-організаційної роботи ДУ ІЕПСР НАН України, д.е.н., доц. Шаміль Ільдусович Ібатуллін разом із завідуючим відділом комплексної оцінки та управління природними ресурсами д.е.н., проф. Ігорем Костянтиновичем Бистряковим узяли участь у роботі круглого столу «Агрохолдинги в Україні: економічні, соціальні та екологічні аспекти і перспективи діяльності», проведеному в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» з науковою доповіддю «Участь агрохолдингів у розвитку сільських територій».

Організаторами заходу були: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Національна академія аграрних наук України, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Аграрний союз України, Український клуб аграрного бізнесу.

Учасниками «круглого столу» було запропоновано об’єднати зусилля вітчизняної економічної аграрної науки і громадських організацій АПК для посилення результативності фундаментальних та прикладних наукових досліджень питань розвитку АПК, в т.ч. у:

 • теоретико-методологічному обґрунтуванні збалансованого розвитку агропромислового виробництва при переведенні галузі на інноваційно-інвестиційну модель розвитку;
 • відпрацюванні методичного інструментарію щодо врахування зовнішніх ефектів діяльності агрохолдингів та суспільних механізмів контролю за результатами їх господарської діяльності;
 • формуванні ідеології, стратегії і тактики дій по захисту національних інтересів в процесі адаптації міжнародних виробничих стандартів та стандартів управління в господарську діяльність аграрного сектора;
 • забезпеченні науково-методичного супроводу розвитку різних форм інтеграції сільськогосподарських товаровиробників.

«Круглий стіл» на тему «Фінансово-економічне забезпечення сталого розвитку України: проблеми та перспективи вирішення»

19 вересня 2013 року в м. Києві (бульвар Тараса Шевченка, 60, 3-й поверх, зала засідань) Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» було проведено «круглий стіл» на тему «Фінансово-економічне забезпечення сталого розвитку України: проблеми та перспективи вирішення».

Напрями обговорення:

 • інституціоналізація фінансових методів стимулювання сталого розвитку регіонів в контексті формування державної бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики;
 • бюджетування соціальної сфери в контексті його диверсифікації та сталого розвитку;
 • природно-ресурсна сфера як важлива передумова сталого розвитку в умовах фінансизації економіки;
 • передумови та проблеми трансформації системи фіскального регулювання природокористування через призму внесення змін до Бюджетного, Податкового, Земельного, Водного, Лісового кодексів України та Кодексу України про надра;
 • податкове регулювання землекористування в умовах поглиблення земельної реформи;
 • податкове та неподаткове регулювання надрокористування;
 • диверсифікація джерел фінансово-економічного забезпечення сталого лісокористування;
 • методологічне та інституціональне забезпечення поглиблення диференціації нормативів плати за спеціальне водокористування;
 • перспективи удосконалення фінансово-економічного регулювання раціонального природокористування на регіональному рівні.

У роботі круглого столу взяли участь відомі українські вчені та практики (всього – 45 учасників, з доповідями виступили 18 учасників), зокрема: академік НААН України, директор ДУ ІЕПСР НАН України М.А.Хвесик, заступник директора ДУ ІЕПСР НАН України Ш.І.Ібатуллін, заступник директора ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України» М.І.Пугачов, академік НААН України, головний науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Б.Й.Пасхавер, представники ДУ ІЕПСР НАН України, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України», Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

До Вашої уваги фотозвіт заходу.

«Круглий стіл» на тему «Соціально-екологічні проблеми України в контексті сталого розвитку»

24 квітня 2013 року в м. Києві (бульвар Тараса Шевченка, 60, 3-й поверх, зала засідань) Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» було проведено «круглий стіл» на тему «Соціально-екологічні проблеми України в контексті сталого розвитку».

Напрями обговорення:

 • сталий розвиток як економічна категорія, місце і роль соціальної та екологічної складової;
 • соціальні проблеми України та її регіонів, шляхи розв’язання;
 • сучасна концепція освіти для сталого розвитку: сутність та проблеми становлення в Україні;
 • охорона здоров’я як складова сталого розвитку України;
 • соціальна роль та екологічні обмеження функціонування сфери туризму і рекреації в Україні.

У роботі круглого столу взяли участь відомі українські вчені та практики (всього – 51 учасник, з доповідями виступили 20 учасників), зокрема: міський голова м. Славутич, представники Інституту агроекології і природокористування НААН України, Інституту клінічної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна», Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Центру перспективних соціальних досліджень НАН України, Інституту керівних кадрів Міністерства соціальної політики, Чернігівського державного технологічного університету.

До Вашої уваги фотозвіт заходу.