Архів: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Круглі столи

ЗАХОДИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ:

16 грудня 2014 року в Державній установі «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60) було проведено «круглий стіл» на тему «Національне багатство України: природно-ресурсний актив».

На «круглому столі» було представлено результати досліджень інституту за фундаментальною науковою темою «Економічна оцінка природного багатства України». Учасниками обговорено такі проблемні питання:

  • Місце і роль природного багатства в системі національної економіки України.
  • Методологічні та методичні підходи до оцінки природного багатства і його компонентів.
  • Основні підходи до комплексного оцінювання природного капіталу в системі національного багатства України.
  • Рекомендації Ріо+20 з використання оцінок природного капіталу в національному господарстві.
  • Шляхи та інструменти капіталізації природного багатства України в системі національної економіки.
  • Проблемні питання оцінки природного багатства та його компонентів.
  • Вартісна оцінка структурних складових природного багатства України, включаючи водні, земельні, лісові та мінеральні ресурси.
  • Перспективи врахування вартості природного багатства в системі національних рахунків та державної статистики України.

У роботі «круглого столу» взяли участь представники державних (Міністерство аграрної політики та продовольства України, Національний Банк України), наукових установ (Інститут економіки та прогнозування НАН України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Інститут аграрної економіки НААН України), вищих навчальних закладів (Національна академія державного управління при Президентові України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський інститут ринкових відносин), а також громадських організацій (Український кредитно-банківський союз) та ЗМІ (журнали «Євроантлантика», «Економіка природокористування і охорони довкілля»).

29 квітня 2014 року заступник директора з науково-організаційної роботи ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н., доц. Ібатуллін Шаміль Ільдусович, учений секретар к.е.н., с.н.с. Коваленко Андрій Олексійович, завідуючі відділами д.е.н., професори Бистряков Ігор Костянтинович і Хлобистов Євген Володимирович, головний науковий співробітник д.е.н., проф. Голян Василь Анатолійович взяли участь у семінарі Програми розвитку ООН «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України» (м. Київ, вул. Володимирська, 55, конференц-зал НАН України).

Тематика семінару – відображення основних положень щодо імплементації в національну політику України таких основних документів, як Рамкова конвенція ООН зі зміни клімату, Конвенція ООН про охорону біологічного різноманіття і Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням.

Хлобистов Є.В. виступив на семінарі в якості консультанта ПРООН з питань економіки навколишнього середовища з доповіддю на тему «Імплементація положень Конвенцій Ріо у національну політику України: екологічна економіка крізь проблеми регіонального розвитку».

Доцільно відзначити, що ДУ ІЕПСР НАН України на сьогодні в цілому провадить дослідження у рамках зазначених Конвенцій з урахуванням національної специфіки включення їх в господарську практику України. Суттєвим аспектом є визначення проектної бази, забезпечення досягнення позитивних зрушень за вказаними Конвенціями. Ключовим питанням стає узгодження специфічних інтересів таких суб’єктів господарської діяльності, як держава, громада та бізнес. Як свідчить практика, найбільш складним питанням є визначення інтересів бізнесу у досягненні суспільних інтересів держави та громади, на чому необхідно зосередити методологічні дослідження в найкоротші терміни. Ключовими категоріями, які при цьому визначаються, є корпоратизація, інституціоналізація, капіталізація, комплексна оцінка природних ресурсів, бізнес, соціум, держава, проектне управління та проектне фінансування.

У семінарі взяло участь широке коло науковців, експертів і практиків управління у сфері економіки природокористування, сталого розвитку, навколишнього середовища.

До вашої уваги фото семінару.

24 квітня 2014 року співробітники відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів ДУ ІЕПСР НАН України провідний науковий співробітник, к.е.н., с.н.с. Шашула Людмила Олексіївна, науковий співробітник, к.е.н. Сакаль Оксана Володимирівна, провідний економіст Третяк Наталія Антонівна взяли участь у круглому столі «Правові та еколого-економічні проблеми землекористування територій та об’єктів природно-заповідного фонду», який відбувся у рамках Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» в Міжнародному виставковому центрі (м. Київ).

Цей Форум став ювілейним з огляду на десяту річницю проведення у м. Києві п’ятої Всеєвропейської конференції міністрів охорони навколишнього середовища «Довкілля для Європи». У заході взяли участь представники Мінприроди України, Держземагенства України, вчені та практики у галузі земельних відносин і природокористування.

Форум

18 квітня 2014 року директор ДУ ІЕПСР НАН України, академік НААН України Михайло Артемович Хвесик взяв участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку»  в Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського, організованої спільно з Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» (Україна), Гуманітарно-технічним університетом м. Бельсько-Бяла (Польща), Університетом «York» (США). Банківським інститутом Вища школа (Чехія).

Робота конференції проводилася за такими секціями: економічна теорія та історія економічної думки; світове господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; гроші, фінанси і кредит; бухгалтерський облік, аналіз та аудит; статистика; математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

19 березня 2014 року в м. Києві (бульвар Тараса Шевченка, 60, 3-й поверх, зала засідань) Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» за участю європейських експертів було проведено «круглий стіл» на тему «Методологічні основи індикативної оцінки вартості впровадження директив ЄС у сфері охорони довкілля».

У роботі круглого столу взяли участь відомі українські й зарубіжні вчені та практики (всього – 56 учасників, з доповідями виступили 12 учасників), зокрема: академік НААН України, директор ДУ ІЕПСР НАН України М.А.Хвесик, заступник директора ДУ ІЕПСР НАН України С.О. Лизун, експерти проекту ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки» Дайва Семенієне (Литва), Андре Каруц (Німеччина), член-кореспондент НАН України, Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» О.М. Бородіна, член-кореспондент НАН України, Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» В.Р. Сіденко, директор Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України Б.А. Маліцький, член-кореспондент НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.Д. Базилевич, а також експерти проекту ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки» О.Є. Ярошевич, С.М. Вихрист, Г.М. Голубовська-Онісімова, представники ДУ ІЕПСР НАН України, Міністерства екології та природних ресурсів, Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Інститут регіональних досліджень НАН України, Інституту економіки промисловості НАН України, Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

До Вашої уваги фотозвіт заходу.

РЕЗОЛЮЦІЯ
круглого столу на тему
«Методологічні основи індикативної оцінки вартості впровадження вимог директив ЄС у сфері охорони довкілля», проведеного 19 березня 2014 року в Державній установі «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

Учасники круглого столу, заслухавши доповіді та узагальнивши висловлені думки і пропозиції, зазначають наступне.

Одним із найважливіших завдань прискореної екологічної модернізації України є імплементація європейських директив у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Відповідно важливого значення набуває здійснення вартісних оцінок такого роду заходів та формування стратегії, яка забезпечить оптимізацію строків імплементації директив та регламентів ЄС, визначить ризики та дозволить збалансувати інвестиційні потреби з джерелами їх покриття.

Під час реалізації зазначених завдань необхідно узагальнити та конструктивно використати європейський досвід імплементації екологічних директив та розробки відповідних фінансових стратегій. Обговоренню саме цих питань і була присвячена зустріч європейських і українських експертів в рамках проведеного круглого столу.

Враховуючи важливість впровадження в Україні вимог директив ЄС у сфері охорони довкілля, складнощі визначення, а також залучення необхідних для цього обсягів фінансування, потребу у найбільш раціональному поетапному використанні можливих до залучення фінансових ресурсів, пропонується звернутися до Мінприроди України, Мінфіну України з пропозицією виступити замовником Програми впровадження вимог директив ЄС у сфері охорони довкілля, залучивши до її підготовки провідні профільні наукові установи, фахівців-практиків, представників екологічної громадськості.

Учасники круглого столу закликають Мінекономрозвитку України та Мінприроди України надати сприяння і взяти активну участь у виконанні поставлених завдань, які відповідають стратегічному курсу на формування екологічно орієнтованої («зеленої») економіки.