Архів: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Круглі столи

ЗАХОДИ, ЩО ПЛАНУЮТЬСЯ:

ЗАХОДИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ:

Круглий стіл «Екологічна політика в системі забезпечення сталого розвитку»

28 листопада 2017 року в м. Києві (бульвар Т. Шевченка, 60) Державною установою «Інститут економіки  природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» було проведено круглий стіл «Екологічна політика в системі забезпечення сталого розвитку».

У роботі заходу взяли участь понад 40 представників різних наукових установ – ДУ ІЕПСР НАН України, Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, Інституту географії НАН України, Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України та  вищих навчальних закладів – Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

У доповідях учасників круглого столу відбулося обговорення широкого кола актуальних питань стосовно формування й реалізації екологічної політики в Україні, зокрема: її теоретико-методологічних засад в умовах децентралізації територіального врядування; механізмів забезпечення сталого розвитку на різних рівнях; еколого-економічного інструментарію формування державної стратегії сталості; організаційно-правового забезпечення та методичного апарату визначення збитків від надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру; еколого-економічного моніторингу ефективності державної політики сталого розвитку; міжнародного досвіду та євроінтеграційних перспектив упровадження політики сталого розвитку; екологічної політики транскордонних регіонів і територій з особливими потребами розвитку (зони військових конфліктів та підвищеної вразливості щодо надзвичайних екологічних ситуацій) тощо. У процесі обговорення зазначених проблем виступило 14 осіб.

За результатами обговорення прийнято резолюцію, яку рекомендовано направити до Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки та оборони України, Відділення економіки Національної академії наук України та Національної академії аграрних наук України з метою розгортання подальших досліджень у сфері розробки економічних механізмів екологічної політики у світлі положень Угоди «Україна – ЄC».

Круглий стіл «Екологічна модернізація в парадигмі четвертої промислової революції»

2 листопада 2017 року в м. Києві (бульвар Т. Шевченка, 60) Державною установою «Інститут економіки  природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» було проведено круглий стіл «Екологічна модернізація в парадигмі четвертої промислової революції».

Під час проведення круглого столу заслухано доповіді і повідомлення учених з інститутів Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України, вищих навчальних закладів, представників органів державної влади та громадськості.

На засіданні круглого столу відбулося обговорення широкого кола питань стосовно процесу екологічної модернізації форматі четвертої промислової революції і можливості її запровадження в Україні. Насамперед, було наголошено на тому, що необхідно покласти в основу екологічної політики України Концепцію екологічної модернізації, що об’єднує ідеї зеленої економіки, теорії суспільства ризику та сталого розвитку. Застосування політики четвертої промислової революції у сфері охорони і відтворення навколишнього природного середовища матиме вплив на національну і міжнародну природно-техногенну та екологічну безпеку за рахунок удосконалення технологій виробництва та інфраструктури безпеки, структурних зрушень і проривів.

За результатами обговорення розроблені рекомендації, які заплановано направити до Ради національної безпеки та оборони України, Верховної Ради України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Круглий стіл «Траєкторія сталого розвитку України: фізико-економічний вимір»

25 квітня 2017 року за ініціативою Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», Інституту сталого розвитку при Західному науковому центрі НАН України і МОН України, Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна», Наукового товариства ім. Сергія Подолинського проведено круглий стіл «Траєкторія сталого розвитку України: фізико-економічний вимір».

У роботі заходу взяли участь понад 60 представників різних державних органів влади, вітчизняних та зарубіжних наукових установ і громадських організацій, зокрема, видатні вчені й діячі в галузі раціонального природокористування та сталого розвитку, серед яких академік НААН України, Герой України П.Т. Саблук, академіки НААН України П.І. Гайдуцький, Ю.О. Лупенко, М.А. Хвесик, а також голова Аграрної партії України В.Є. Скоцик, голова наукового товариства імені Сергія Подолинського В.О. Шевчук, координатор Офісу з впровадження децентралізаційної реформи В.П. Удовиченко та інші.

Крім того, під час круглого столу відбулася презентація книги професора Л.С. Гринів «Фізична економія: нові моделі сталого розвитку».

У доповідях учасників висвітлено широке коло питань щодо визначення сучасної траєкторії сталого розвитку, у процесі обговорення яких виступило 26 осіб. За результатами обговорення прийнято резолюцію.

23 травня 2017 року в м. Києві (бульвар Т. Шевченка, 60) Державною установою «Інститут економіки  природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» було проведено круглий стіл «Механізми управління природними ресурсами в умовах євроінтеграції» на основі результатів виконання науково-дослідної роботи на тему «Формування системи механізмів управління природними ресурсами в умовах євроінтеграційних процесів».

У роботі заходу взяли участь представники центральних органів виконавчої влади – Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  України, Державного агентства водних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; наукових установ – Інституту економіки та прогнозування НАН України, Інституту географії НАН України, Інституту агроекології  і природокористування НААН України,  Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»,  Державного підприємства «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя; вищих навчальних закладів – Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Національної академії державного управління при Президентові України, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; громадських організацій – Українського кредитно-банківського союзу та Українського  громадського об`єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища «е-Екологія», а також Торгово-промислової палати Грузії в Україні та проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні».

На засіданні круглого столу відбулося обговорення широкого кола питань стосовно запровадження в Україні сучасної європейської парадигми управління природними ресурсами, визначення шляхів покращення економічного стану держави й фінансово орієнтованого використання місцевих природних активів, включаючи проблеми сталої національної та воєнної безпеки країни в контексті децентралізації влади.

Учасники заходу акцентували увагу на виключній ролі європейського концепту належного врядування у формуванні національної політики природокористування в умовах децентралізації владних повноважень щодо природно-ресурсного забезпечення сталого розвитку територіальних громад. Наголошено, що розширення прав останніх стосовно використання природно-ресурсних активів повинно базуватися на засадах публічно-приватного партнерства, співпраці та взаємовідповідальності влади, бізнесу і громадян,  обов’язковому гарантуванні воєнної, екологічної та інформаційної безпеки процесів децентралізації на тлі активного впровадження інформатизації та електронного врядування, корпоративних форм управління розвитком територіальних громад як сучасних муніципальних утворень, проектних методів управління муніципальним господарством, а також всебічного залучення громадських організацій і населення до екологічного використання простору життєдіяльності. Головною ідеєю доповідей визначено доцільність формування інноваційного механізму управління природокористуванням у територіальних громадах, що поєднує сучасні управлінські, інформаційні та фінансової технології.

За результатами обговорення прийнято резолюцію, яку рекомендовано направити до Ради національної безпеки та оборони України, Кабінету Міністрів України, Відділення економіки Національної академії наук України та Національної академії аграрних наук України з метою активізації досліджень з розробки інноваційних механізмів управління природокористуванням у світлі положень Угоди «Україна – ЄC», підвищення ефективності та безпеки функціонування господарських систем на засадах належного врядування в умовах децентралізації управління природними ресурсами.