Архів: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Круглі столи

ЗАХОДИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ:

«Роль і значення планів сталого розвитку для окремих територій (районів)»


18 листопада 2020 року відбувся перший онлайн-семінар «Роль і значення планів сталого розвитку для окремих територій (районів)». Даний семінар був першим із серії, запланованих в рамках проекту «Розробка та реалізація стратегій сталого розвитку районів Вітебської області. Синергія громадської участі та державних органів влади», що здійснюється за підтримки Фонду імені Фрідріха Еберта (Німеччина). Виконавцями проекту є: Інститут підприємницької діяльності (Мінськ), Громадська рада з розробки та реалізації стратегії сталого розвитку Міорського району (Вітебська обл.), спільно з Державною установою «Інститутом економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» в рамках реалізації проекту «Школа-лабораторія сталого розвитку та «зеленої» економіки». Період реалізації проекту: 2020–2021 роки. Серед очікуваних результатів – підвищення потенціалу зацікавлених учасників проекту у сфері розробки і реалізації планів сталого розвитку регіонів, розвиток регіональних проектів «зеленої» економіки, реалізація принципу партисипації. Додатковим ефектом буде встановлення зв'язків між особами і організаціями, зацікавленими у сталому розвитку своїх спільнот.
Семінар відбувався у рамках двох панельних дискусій: «Сталий розвиток на регіональному і місцевому рівнях: як поміряти глобалізацію та локалізацію» та «Сталий розвиток: без планів немає майбутнього», де заступник директора з наукової роботи ДУ «ІЕПСР НАН України», д.е.н. Г.О. Обиход виступила із доповіддю на тему «Досвід України в області територіальної децентралізації: аспекти сталого розвитку».
У семінарі взяли участь та представили наступні доповіді: «Плани сталого розвитку територій в контексті розвитку національних соціо-природно-економічних систем» (Ольга Шулейко, завідуюча відділом Інституту економіки Національної академії наук Білорусі, кандидат економічних наук, доцент), «Що дає розробка плану сталого розвитку території та як зробити цей процес більш ефективним?» (Наталя Гагіна, завідуюча кафедрою географічного факультету Білоруського державного університету, кандидат географічних наук, доцент), «Чому в сільській Латвії розробляють і реалізують місцеві і регіональні плани сталого розвитку?» (експертка Ієва Ятніеце, «Латвійський сільський форум», Латвія), «Системотворча роль планів сталого розвитку територій» (Алєг Сіваграков, менеджер проекту «Разом для спільноти і природи», кандидат економічних наук, доцент, Білорусь).


* * *

«Роль і значення планів сталого розвитку для окремих територій (районів)»


02 грудня 2020 року відбувся другий семінар у рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Разом для співтовариства та природи: зміцнення процесу розвитку в Міорському районі (Вітебська область, Білорусь) через партнерство місцевої влади та громадянського суспільства», що реалізується за підтримки Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі. Захід відбувся в межах дворічного проекту «Школа-лабораторія сталого розвитку та «зеленої» економіки», який виконується Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» разом з Громадською радою проекту та Інститутом підприємницької діяльності (Мінськ).
В семінарі взяла участь провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», доктор економічних наук Марія Ільїна з доповіддю «Фінансова децентралізація територіальних громад в Україні в межах адміністративної реформи», де були представлені основні напрями територіальної реформи, принципи, засади та особливості здійснення фінансової децентралізації на сільських територіях.
У семінарі також взяли участь представники з Німеччини та Білорусі: Даніель Крутцина (експерт в галузі економіки та сталого розвитку), Віталій Жукович (лідер ініціативної групи зі сталого розвитку, директор середньої школи), Анатолій Лисюк (професор кафедри політології та соціології Брестського державного університету, доктор політичних наук), Алєг Сіваграков (менеджер проекту, доцент Інституту підприємницької діяльності, кандидат економічних наук) та інші учасники, які виступили з презентаціями конкретних прикладів сталого розвитку сільських громад у сучасних умовах.
Під час заходу було представлено доповіді «Партисипація – найважливіший принцип розробки й реалізації планів сталого розвитку територій» (Даніель Крутцина, Німеччина), «Школа + сільрада = разом до сталого розвитку. З досвіду роботи» (Віталій Жукович, Білорусь), «Що виявив аналіз практик залучення громадськості до роботи зі сталого розвитку у Брестській області?» (Анатолій Лисюк, Білорусь), «З досвіду міжнародних проектів з розробки й реалізації планів сталого розвитку територій: аспекти участі» (Алєг Сіваграков, Білорусь).
Подальші заходи в рамках реалізації проекту заплановані на 2021 рік. Зокрема під час наступних семінарів обговорюватимуться конкретні методи залучення громадськості, урізноманітнення цих методів залежно від груп населення, можливості мультиплікації успішних прикладів та спектр ефектів від якнайширшого залучення усіх зацікавлених сторін до реалізації проектів сталого розвитку.