Архів: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Круглі столи

ЗАХОДИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ:

Літня школа «Гірські екосистеми та управління ресурсами» (Mountain Ecosystems & Resources Management)


19–28 вересня 2021 року на базі просвітницької НУО The Grassroots Institute (Канада) відбулася літня школа «Гірські екосистеми та управління ресурсами» (Mountain Ecosystems & Resources Management), одним із співорганізаторів якої є Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (програма заходу: https://www.grassrootsglobal.net/mer2020/program-plan.html).
Літня школа присвячена глобальним найбільш актуальним проблемам природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Її насичена 10-денна програма включила лекції і виступи учасників з таких питань:
- гірські, водні, лісові екосистеми й екологічні проблеми, пов’язані з їх експлуатацією;
- зміни клімату та їх зв’язок з гірськими екосистемами і громадами;
- партисипаторне управління природокористуванням, управління басейнами річок;
- добробут гірських поселень та роль ферм і аграрних підприємств;
- скотарство й управління пасовищами;
- збереження біорізноманіття, екотуризм, організація парків;
- природоохоронні конвенції, що стосуються гірських екосистем, підприємництво на гірських територіях та їх сталий розвиток;
- екосистемні послуги, сталий туризм і культурне різноманіття.
В рамках літньої школи 28 вересня 2021 року з науковими доповідями виступили:
завідувач відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу д.е.н., с.н.с. Ільїна М.В. на тему «Класифікація сільських територій за показниками розвитку туристично-рекреаційної індустрії» (Rural Areas Classification with Indicators of Tourism and Recreation Industry) Доповідь присвячена актуальним проблемам розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні загалом і на сільських територіях зокрема, методологічним підходам до оцінювання ефективності туристично-рекреаційної діяльності та особливостям ведення туристичної діяльності на сільських і гірських територіях;
провідний економіст відділу природно-техногенної та екологічної безпеки Міскевич І.О. на тему «Energy security components of agglomerations» (Компоненти енергетичної безпеки агломерацій) Доповідь була присвячена енергетичній безпеці, а саме її складовим в межах розвитку агломерацій, котрі розташовані у гірській місцевості на Україні та розкривалась роль енергетичної безпеки в системі національних безпекових векторів (компоненти, критерії оцінки та індикатори).
Програма заходу за посиланням: https://www.grassrootsglobal.net/mer2020/program-plan.html)